De astrologische duiding van relaties

Relaties vind ik ontzettend boeiend. Er gebeurt van alles als er twee of meer mensen bij elkaar zijn. En vaak merk je dat je bij de één toch een beetje anders bent dan bij de ander.

Iedereen heeft zijn eigen horoscoop met daarin zijn eigen aanleg en behoeften. De horoscoop van de ander, met daarin zijn of haar karaktereigenschappen, kan maken dat jullie op bepaalde vlakken een heel andere 'kijk' hebben. Dat kan boeiend zijn, maar kan ook aanleiding zijn voor onbegrip.

Voor wie

Je kunt een astrologische analyse van elke relatie maken. Je kunt daarbij denken aan ouder-kindrelaties, collega's, therapeut-cliëntrelaties, e.d. en natuurlijk aan liefdesrelaties.

Je kunt een duiding laten maken om meer inzicht in de relatie te krijgen of gewoon omdat jullie dat leuk vinden. Maar het kan ook zijn dat jullie bijvoorbeeld steeds tegen bepaalde problemen oplopen. Astrologisch kun je dan bekijken waar deze dan vandaan zouden kunnen komen.

Eerst een duiding van de geboortehoroscoop

In eerste instantie is het belangrijk dat, als jullie een duiding van de relatie willen, van allebei afzonderlijk de geboortehoroscoop wordt geduid, zodat je weet wat jouw aanleg en 'kijk' is en ook weet wat de karaktereigenschappen van je partner zijn. Het weten en respecteren van elkaars anders-zijn geeft veel inzicht in de relatie. Daarna kun je ervoor kiezen om nog dieper te duiken in de relatie en een afspraak te maken voor een astrologische duiding van de relatie.

Verloop consult

Er zijn verschillende technieken om naar relaties te kijken. Zo kun je bijvoorbeeld beide horoscopen, met behulp van een computerprogramma, om elkaar heen zetten en kun je bekijken waar er raakvlakken zijn of wat de ander in je losmaakt. Dat kunnen prettige dingen zijn, maar er zouden ook wat botsende aspecten te zien kunnen zijn, waardoor je meer moeite moet doen om elkaar goed te kunnen begrijpen. In het consult gaan we hiernaar kijken.

Daarnaast bestaat er ook een techniek waarbij je van beide horoscopen één samengestelde horoscoop kunt maken. Dat wordt de composite genoemd. Deze horoscoop wordt ook wel "de alchemie van de relatie" genoemd en laat een onderliggende dynamiek zien die je, zonder het te weten, in elkaar oproept. Deze horoscooptekening geef ik na afloop mee.

Vooraf kun je je eventuele vragen aan mij doorgeven dan zal ik deze extra bekijken en meenemen in het consult. Je kunt de vragen mailen naar info@astrologischerwijs.nl. Houd er rekening mee dat het veel voorbereidingstijd kost om relaties te analyseren dus stuur eventuele vragen minimaal een week voor het consult toe.

Het consult kan alleen plaatsvinden wanneer beide partners op de hoogte zijn van het consult en hun toestemming hebben gegeven.

Ouder-Kindrelaties

Het consult bij ouder-kindrelaties verloopt ongeveer hetzelfde als hierboven beschreven, al zal ik me nu op andere gebieden in de horoscoop focussen dan bij liefdes- of andere relaties.

Wil je meer inzicht in de relatie met je kind, omdat je bijvoorbeeld problemen ervaart in de opvoeding of merk je dat jullie steeds bepaalde herhaalde patronen in elkaar oproepen, dan vind ik het fijn als je dit even toelicht en minimaal een week voor het consult toestuurt, zodat ik dit goed kan bekijken.

Er is geen toestemming van het kind nodig wanneer het jonger is dan 12 jaar.

Duur van het consult

Ik trek voor de astrologische duiding van relaties ongeveer 2,5 uur uit.

Ook dit consult wordt opgenomen in MP3 formaat en desgewenst toegestuurd via WeTransfer zonder bijkomende kosten. Je bent er tevens vrij in om zelf het consult alsnog op te nemen op een eigen geluidsdrager.