Prognoseduiding

Bij een prognoseduiding breng ik in kaart waar je psyche de komende jaren 'gevoelig' voor is en welke thema's voor het voetlicht zullen treden. Je zal je hier dan bewust of onbewust mee bezighouden. Een astroloog kan geen concrete gebeurtenissen 'zien' of voorspellen, maar wel vertellen waarvoor de tijd nu rijp is.

De tijd tikt door

Eerst wil ik even in het algemeen iets uitleggen, waardoor het begrijpelijker wordt waarop een prognoseduiding gebaseerd is: Je geboortehoroscoop is als het ware een tijdsmoment dat 'gestold' is. Maar de planeten staan niet stil en draaien na je geboorte gewoon door. 'In de tijd' word je ouder en doe je ervaringen op. En met de regelmaat van de klok raakt zo'n voortschrijdende planeet een punt of planeet in je horoscoop van geboorte; hij maakt een aspect en beïnvloedt die geboorteplaneet.

Nieuwe behoeften

Wat er dan gebeurt is dat er bijvoorbeeld van binnenuit nieuwe behoeften ontstaan of je krijgt oog voor iets waar je voor die tijd niet over nadacht of bij stil stond. Het kan ook zijn dat je mensen ontmoet of gebeurtenissen meemaakt waardoor je anders naar de dingen gaat kijken. De ene keer kan dat heel leuk en aangenaam zijn en een andere keer word je misschien wel met je neus op bepaalde feiten gedrukt en word je als het ware geconfronteerd met delen in jezelf waar je liever niet naar wilt kijken.

Jezelf worden

Zo groei je en ontwikkel je jezelf door de jaren heen. De nieuwe behoeften die ontstaan zijn in lijn met de tijdelijke aspecten in je geboortehoroscoop. Zo kun je jezelf steeds beter leren kennen en dat, wat in belofte ligt in je geboortehoroscoop, 'ontvouwen' in de tijd.

Transits, progressies en directies

Om in beeld te brengen voor welke thema's je psyche de komende tijd openstaat, maak ik schema's en tijdslijnen, alvorens een gefundeerde duiding te kunnen geven.

Ik kijk naar de transits, kort gezegd; waar staan de Zon, Maan en planeten op dit moment -en de komende twee jaar- aan de hemel en maken zij aspecten met planeten of punten in de geboortehoroscoop.

Verder breng ik de de secundaire progressies en primaire directies in kaart. Dit zijn technieken waarbij de Zon, Maan en planeten volgens een bepaalde rekenmethode voortgeschoven worden in de geboortehoroscoop. Ook nu bekijk ik weer of er punten en planeten in de geboortehoroscoop worden geaspecteerd en daardoor dus worden beïnvloed.

Solaren

Voor elk jaar dat ik bekijk, maak ik ook een solaar. Ik maak dus in totaal twee solaren en deze geef ik aan het einde van het consult ook mee naar huis.

Een solaar is een horoscoop die gemaakt wordt voor het moment waarop de Zon aan de hemel exact terugkeert op de plek van waar je Zon stond toen je geboren werd. Dat is dus rond of op de dag dat je jarig bent. Deze solaar bevat de tendensen voor het hele komende jaar en geeft mij meer informatie waartegen ik de transits, de progressies en de directies afweeg.

Voor wie

Een prognoseduiding is er voor iedereen die weten wil welke thema's er de komende jaren op de voorgrond zullen treden. Als je je bewust bent van wat er in deze periode in je psyche speelt, dan weet je dus waarvoor de tijd rijp is. Alles wat je op dàt vlak onderneemt, zal ook veel soepeler verlopen.

Maar een Prognoseduiding kan ook heel verhelderend werken als je bijvoorbeeld in een turbulente tijd zit. Een astroloog kan dan een licht schijnen op wat er in je psyche, bewust of onbewust, gaande is. Dat wat gaande is, kan op een aantal manieren uitwerken; het kan je innerlijk bezighouden en/of het kan weerspiegeld worden door wat er van buitenaf (bijvoorbeeld door middel van gebeurtenissen) op je afkomt. Tevens kan een astroloog een termijn aangeven wanneer het ergste voorbij is, want de planeten schrijden voort, waardoor de aspecten zullen verdwijnen en de spanningen zullen afnemen.

Periode van 2 jaar

Ik maak een prognoseduiding voor twee jaar, dat is nog goed behapbaar, het wordt niet teveel informatie en het is lang genoeg om een bepaalde tendens te zien waar je psyche op dat moment mee bezig is.

Eerst een duiding van de geboortehoroscoop

Voordat je een prognoseduiding kunt laten maken, is het belangrijk dat je eerst je geboortehoroscoop hebt laten duiden, want dan weet je wie jìj in wezen bent en wat jouw unieke aanleg is. Ik kan ook alleen een duiding maken door constant de geboortehoroscoop in ogenschouw te nemen, want dat is het uitgangspunt, daarop baseer ik mijn prognoseduiding.

Duur van het consult

Voor dit consult trek ik ongeveer 2 uur uit.

Ook dit consult wordt opgenomen in MP3 formaat en desgewenst toegestuurd via WeTransfer zonder bijkomende kosten. Je bent er tevens vrij in om zelf het consult alsnog op te nemen op een eigen geluidsdrager.