Uitgebreide duiding geboortehoroscoop

Veel kun je uit een horoscoop halen, denk aan; je aanleg, je karaktereigenschappen, je behoeften, gevoeligheden en talenten. Maar wat je niet uit een horoscoop kunt halen is wat je daarmee gedaan hebt en welke keuzen je gemaakt hebt om jezelf vorm te geven. Daarnaast kan de cultuur waarin je geboren bent en de wijze van opvoeding ook maken dat talenten en behoeften niet aan bod mochten of konden komen.

Door een duiding van je geboortehoroscoop kun je inzicht krijgen in jezelf en je bewust worden van de behoeften die je hebt en ook kun je bekijken wat je nodig hebt op specifieke gebieden, denk bijvoorbeeld aan wat je zoekt in relaties of wat je behoeften zijn op werkgebied.

Verloop consult

Elk consult verloopt anders en het is ook afhankelijk van de eventuele vragen die ik vooraf heb gekregen en vragen die tijdens het consult naar boven komen. Verder is het afhankelijk van wat er uit de geanalyseerde horoscoop naar voren komt en ik belangrijk vind om te vertellen.

Mocht je van tevoren vragen hebben die je in het consult sowieso aan bod wil laten komen dan vind ik het prettig als deze even gemaild worden naar info@astrologischerwijs.nl of vul deze vragen in op het 'Formulier' (zie button hieronder) dan kan ik daar in ieder geval aandacht aan besteden. Houd er rekening mee dat het veel tijd kost om een horoscoop te duiden dus stuur minimaal een week voor het consult je eventuele vragen toe.

  Kruizen- en Elementenverdeling

  Meestal sta ik aan het begin van het consult uitgebreid stil bij de Elementen- en Kruizenverdeling, want dat is de basis van de horoscoop. De rest van de horoscoop valt als het ware op deze basis.

  Maar wat zijn nu die elementen?

  In de astrologie onderscheiden we vier elementen: Vuur, Aarde, Water en Lucht. Deze vier elementen vormen vier verschillende manieren van kijken en tijdens het consult vertel ik welke manier van kijken bij jou dominant aanwezig is en leg ik uit hoe de elementenverdeling er verder uitziet.

  Als vuur dominant aanwezig is, ga je vooral uit van mogelijkheden en wil je het grotere plaatje zien. Aarde is vooral realistisch en praktisch. Water bekijkt de wereld door middel van zijn gevoel en voor Lucht is logica belangrijk.

  Ook op de Kruizenverdeling ga ik in. Kruizen schakelen in als je tegen problemen aanloopt. De één trekt zich bijvoorbeeld het liefst in zichzelf terug als hij problemen ervaart, de ander wil juist naar buiten en gaat bijvoorbeeld naar familie of vrienden toe en weer een ander wordt rusteloos. In het consult vertel ik hoe dat bij jou werkt en hoe jouw Kruizenverdeling eruit ziet.

  Contact maken

  Daarna gaan we dieper duiken in de horoscoop en vertel ik iets over hoe de omgeving bij je binnenkomt en hoe je zelf naar buiten treedt en contact legt, ofwel: door welke "bril" neem je de omgeving waar en hoe is die "bril" van invloed op de manier waarop je naar buiten komt en jezelf laat zien. De één is bijvoorbeeld open en enthousiast als hij op een nieuwe plek is of mensen voor het eerst ontmoet, maar een ander zou terughoudender kunnen zijn vanwege een bepaalde aanleg in de psyche dat innerlijk remmend zou kunnen werken.

  Verder vertel ik iets over hoe je graag wilt overkomen ten aanzien van je maatschappelijk functioneren en welk beeld je van jezelf belangrijk vindt om aan anderen te laten zien.

  Belangrijke aspectconstellaties

  Mocht ik in de horoscoop belangrijke aspectconstellaties zien of juist een planeet die geen enkel aspect met een andere planeet maakt dan zal ik daar uitgebreid op ingaan. Deze inhouden hebben namelijk een grote invloed op de vorming van je karakter.

  Werk en relaties

  Als ik geen vragen heb binnengekregen, vertel ik daarna vaak iets over welke karaktereigenschappen en instrumenten je inbrengt met betrekking tot werk en wat voor jou belangrijk is om tegen te komen op je werk zodat je je daar naar eigen aard kan ontplooien. Mocht dit voor jou geen belangrijk thema zijn, laat dat dan even weten dan richt ik mij op andere gebieden.

  Verder vertel ik meestal ook iets over je behoeften met betrekking tot relaties; welke verwachtingen heb je eigenlijk in een relatie en wat wil je bijvoorbeeld graag van de ander ontvangen.

  Wat is er nu gaande

  En, als de tijd het toelaat, ga ik nog even kort in op welke thema's er op dit moment in je psyche spelen. Ofwel ietsiepietsie een prognoseduiding. Mocht je dit erg interessant vinden en graag een uitgebreide prognose willen dan verwijs ik naar het consult "Prognoseduiding" dan breng ik een prognose, voor een periode van twee jaar, in kaart.

  Duur van het consult

  Met het consult waarin ik een geboortehoroscoop duid, ben ik over het algemeen minimaal 2,5  uur bezig, maximaal trek ik er 3 uur voor uit.

  Ik hoor terug dat dit erg lang is, dat klopt, en het is ook onmogelijk om alles wat tijdens het consult gezegd is te onthouden of meteen helemaal te begrijpen. Daarom wordt het hele consult opgenomen in MP3 formaat en desgewenst toegestuurd via WeTransfer zonder bijkomende kosten. Je bent er tevens vrij in om zelf het consult alsnog op te nemen op een eigen geluidsdrager of via bijvoorbeeld een dictafoon app op je mobiel.

  Horoscooptekening

  De horoscooptekening van de geboortehoroscoop krijg je mee naar huis en als je het graag wilt, kan ik daarbij ook nog 3 horoscoopcirkels, met een kleurrijke achtergrond, in PDF formaat per mail naar je toesturen. Je kunt kiezen uit in totaal 18 afbeeldingen. De voorbeelden kun je bekijken onder het kopje "Horoscooptekening" en onder het kopje "Cadeau horoscoop baby/jong kind" die je beide in het menu kunt vinden bovenaan deze pagina of klik op de buttons hieronder.

  Geef het nummer van de horoscoopcirkel die je leuk vindt dan aan mij door. Het nummer kun je vinden onder de horoscoopcirkel. Geef je je geboortegegevens aan mij door via het 'Formulier' dan kun je deze nummers invullen bij: 'Nummer(s) horoscoopwiel'. Je mag dit natuurlijk ook doorgeven via een mailtje.

  Digitaal consult

  Sinds februari 2020 is het ook mogelijk om een duiding van de geboortehoroscoop te ontvangen door middel van een ingesproken PowerPoint-presentatie. Kijk voor meer informatie onder het kopje "Digitaal Consult" of klik op de button hieronder.

  Geen consult, wel horoscooptekening

  Wil je geen consult, maar wel de tekening van de horoscoop ontvangen of deze iemand cadeau doen, klik dan op de button hieronder dan kom je op de pagina die de verschillende mogelijkheden laten zien.