Kinderhoroscoop

Een paar jaar geleden stond ik op het schoolplein te wachten tot mijn kinderen uit school kwamen, toen ik achter mij een moeder hoorde verzuchten: "Het is zo jammer dat je kinderen niet met een handleiding worden geboren".

Maar het mooie is dat de astrologie je enigszins een handvat kan geven om je kinderen te begeleiden en op te voeden. Je kunt namelijk astrologisch bekijken welke aanleg en behoeften je kind heeft en ook waar zijn kwetsbaarheden liggen.

Voor wie

Je kunt een horoscoop van je kind laten duiden, omdat je met vragen zit of gewoon omdat je wilt weten wat de aard van je kind is, zodat je het beter kunt steunen en begeleiden.

Tot ongeveer 14 jaar duid ik een kinderhoroscoop, deze is minder uitgebreid dan het consult van de "Duiding geboortehoroscoop", omdat thema's als werk en relaties bijvoorbeeld nog niet spelen.

Vanaf 12 jaar is toestemming van het kind nodig en mag het kiezen of hij/zij mee wil komen naar het consult.

Verloop consult

Bij het duiden van een kinderhoroscoop ben ik altijd heel voorzichtig, want een kind heeft nog niet zo veel ervaring opgedaan als een volwassene en kan nog onvoldoende reflecteren. Hij weet van binnenuit meestal nog niet zo goed wat hij prettig vindt om te doen en hoe hij geneigd is om bepaalde zaken aan te pakken. Ik wil dat ook niet teveel 'invullen' en vindt het belangrijk om het kind zoveel mogelijk de ruimte te geven om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en te ontplooien. In het consult zal ik het daarom vooral hebben over de behoeften van het kind. Hoe die behoeften uiteindelijk vorm moeten gaan krijgen, is aan het kind zelf.

Verder bespreek ik niet alleen de aanleg, maar ook de gevoeligheden waarmee het is geboren en wat het nodig heeft om zoveel mogelijk zichzelf te kunnen zijn.

Net als bij volwassenen zal ik ook bij het kind ingaan op de Kruizen- en Elementenverdeling (onder het kopje "Duiding geboortehoroscoop" kun je hierover meer informatie vinden) .

Heb je vragen omtrent je kind, stuur deze dan minimaal een week voor het consult toe dan zal ik deze bekijken en meenemen in het consult. Je kunt de vragen mailen naar info@astrologischerwijs.nl of vul deze vragen in op het 'Formulier' (zie button hieronder).

Voorbeeld van een vraag

Om een voorbeeld te geven van een vraag waar een ouder mee kan zitten, is dat een kind moeite kan hebben met het begrijpen of leren van de aangeboden stof op school. Astrologisch kan ik dan bekijken welke behoeften het kind heeft ten aanzien van het leren.

Ook kan ik zien of er eventueel een gevoeligheid zit op de planeet die met dit leren en begrijpen te maken heeft (in de astrologie is dat de planeet Mercurius). De kinderen die dit hebben, kunnen namelijk sneller dan anderen het idee hebben niet goed genoeg te zijn als het gaat om leren en schoolopdrachten maken. Met het leervermogen zelf hoeft niets aan de hand te zijn, maar er is een risico dat het kind eerder tegenslag ervaart en zichzelf op dit gebied sneller naar beneden haalt dan zijn medescholieren.

Als je dit als ouder weet en het kind zelf ook begrijpt (als het wat ouder is) dat het op dit punt een kwetsbaarheid heeft dan kan dat een stap zijn in een richting naar meer zelfvertrouwen in het eigen kunnen op leer- en schoolgebied.

Duur van het consult

Voor dit consult trek ik ongeveer 1,5 uur uit en het hele consult wordt ook weer opgenomen in MP3 formaat en desgewenst toegestuurd via WeTransfer zonder bijkomende kosten. Je bent er tevens vrij in om zelf het consult alsnog op te nemen op een eigen geluidsdrager.

Horoscooptekening

De horoscooptekening van de kinderhoroscoop krijg je mee naar huis en als je het graag wilt, kan ik daarbij ook nog 3 horoscoopcirkels, met een kleurrijke achtergrond, in PDF formaat per mail naar je toesturen. Je kunt kiezen uit in totaal 18 afbeeldingen.

De voorbeelden kun je bekijken onder het kopje "Horoscooptekening" en onder het kopje "Cadeau horoscoop baby/jong kind" die je beide in het menu bovenaan deze pagina kunt vinden of klik op de buttons hieronder.

Geef het nummer van de horoscoopcirkel die je leuk vindt dan aan mij door. Het nummer kun je vinden onder de horoscoopcirkel.

Geef je de geboortegegevens aan mij door via het 'Formulier' dan kun je deze nummers invullen bij: 'Nummer(s) horoscoopwiel'. Je mag dit ook doorgeven via een mailtje.