Wat is een horoscoop

Een horoscoop laat je potentieel zien, het is een symbolische weergave van wat jij hebt meegekregen bij je geboorte aan mogelijkheden, interessegebieden en innerlijke kwetsbaarheden. Het vertelt iets over de opbouw van je psyche en kan karaktereigenschappen en potentiële talenten laten zien. Uit een horoscoop kun je niet halen welke keuzes iemand in zijn leven gemaakt heeft dus of hij bijvoorbeeld de talenten die in hem schuilen ook daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Tevens zijn de cultuur en de familie waarin je bent opgegroeid medebepalend of bepaalde karaktereigenschappen of talenten aan bod konden of mochten komen.

Als je een horoscoop laat duiden krijg je dus zicht op wat jouw unieke aanleg is.

De opbouw van een horoscoop

Heel kort zal ik iets vertellen over waar een astroloog naar kijkt en uit welke onderdelen een horoscoop bestaat. Om het aanschouwelijk te maken, staat hieronder de horoscoop van (voormalig) Koningin Wilhelmina afgebeeld.

De Aarde in het middelpunt

De aarde staat in het middelpunt van de horoscooptekening, maar wordt er niet ingetekend. Vanuit de aarde bezien kijken we naar de Zon, Maan en planeten.

Ascendant

In de buitenrand zie je, met symbooltjes aangegeven, de tekens van de dierenriem staan. Het vakje links in het midden (hieronder uitgelicht),

geeft het teken aan dat opkwam aan de oostelijke horizon op het moment van geboorte. In deze horoscoop is dat, aangegeven door het groene symbooltje, het teken Vissen. Astrologen zeggen dan dat de Ascendant van Koningin Wilhelmina Vissen was.

De Ascendant vertelt iets over hoe de omgeving bij je binnenkomt en hoe je zelf naar buiten treedt en contact legt, ofwel: door welke "bril" neem je de omgeving waar en hoe is die "bril" van invloed op de manier waarop je naar buiten komt en jezelf laat zien.

De horizon

Als je de horizontale streep die je bij de Ascendant ziet, helemaal door zou trekken naar rechts, heb je de horoscoop verdeeld in twee helften. Als de Zon en de Maan boven deze streep en daardoor boven de horizon staan, zou je beide met het blote oog kunnen zien, mits de weersomstandigheden gunstig zijn. Planeten die boven deze streep staan, kun je meestal niet waarnemen, omdat het daarvoor overdag te licht is.

De Zon, het ronde oranje symbooltje met een punt erin, helemaal rechts in de horoscoop van Koningin Wilhelmina, staat nog net boven de horizon. Op moment van geboorte was de Zon dus nog zichtbaar, maar zou over niet al te lange tijd ondergaan. En dat klopt ook, want zij is om 18.30 uur geboren. Het lijkt misschien vroeg dat de Zon op dit tijdstip al onderging, maar de zomertijd, waarbij de klok een uur vooruit wordt gezet, bestond in haar geboortejaar 1880 nog niet. Vandaag de dag zou er 19.30 uur op de klok hebben gestaan.

Planeten

De Zon, Maan en planeten staan voor bepaalde behoeftepatronen of psychische dynamieken. Je kunt het ook karaktertrekken noemen. Elke planeet staat voor een èigen behoeftepatroon: zo vertelt Venus een astroloog iets over de manier waarop iemand zijn affectie uit en ook zou willen ontvangen en zegt Mars iets over je dadendrang en de manier waarop je je assertiviteit laat blijken.

Huizen

De horoscoop bestaat ook uit een vakverdeling. Deze 12 vakken zijn meestal ongelijk van grootte (tenzij iemand dichtbij de evenaar geboren is). Deze vakken noemen we de huizen van de horoscoop. Elk huis staat voor een levens- of ervaringsgebied. Zo vertelt het 7e huis onder andere iets over welke behoeften je hebt en wat je aantrekkelijk vindt als het gaat om een levenspartner.

Aspecten

Planeten kunnen ook bepaalde hoeken met elkaar en met de aarde maken. De groene, blauwe en rode lijnen die je in de horoscoop ziet, geven een bepaalde hoek weer. Zo'n hoek noemt een astroloog een aspect. Planeten die een aspect met elkaar maken beïnvloeden elkaar. Alle aspecten hebben een belofte, een talent, een mogelijkheid in zich, al moet je er door het ene aspect soms wat meer moeite voor doen dan door het andere aspect.

Duiding

Een astroloog brengt al deze verschillende onderdelen in kaart en aan de hand van regels, schema's en analysetechnieken komt hij tot een duiding van een horoscoop.

Filmpje

In onderstaand filmpje laat Karen Hamaker zien wat een echte horoscoop is en waaruit deze is opgebouwd.