Colonel Tom Parker Astrologisch Geduid

Gepubliceerd op 2 oktober 2022 om 18:49

Nadat ik de onlangs in 2022 uitgebrachte film ‘Elvis’ had gezien, was ik meteen nieuwsgierig naar de horoscoop van de manager van Elvis Presley: Colonel Tom Parker wiens echte naam Dries van Kuijk was. Wat zou ik in zijn horoscoop zien? Wat dreef deze man om van Elvis zo’n ster te maken? Ik ben meteen gaan speuren op internet naar zijn geboortegegevens en vond zelfs een kopie van zijn geboorte-aangifte in het stadsarchief van Breda.

Andreas Cornelis van Kuijk is op 26 juni 1909 in Breda geboren rond 23.00 uur. Nadat ik deze gegevens in mijn computerprogramma had ingetikt, kwam zijn horoscoop tevoorschijn en ik zag meteen een aantal dingen die mij opvielen.

 

Groot Vierkant

Als eerste zag ik het Grote Vierkant, kijk maar eens naar de rode lijnen in zijn horoscoop, je ziet dat er als het ware door deze lijnen een vierkant wordt gevormd en zo’n Groot Vierkant kom ik niet zo vaak tegen in een horoscoop. Eén zo’n lijn geeft aan dat twee planeten met elkaar verbonden zijn en elkaar daardoor beïnvloeden, ze kunnen elkaar bv remmen of stimuleren, maar nu zie je niet één lijn, maar vier van die rode lijnen die samen één figuur vormen.

Als ik zo’n vierkant zie dan weet ik dat deze persoon veel uitdaging in zijn leven nodig heeft en niet snel voor één gat te vangen is. Ik zal er straks meer over uitleggen, want eerst wil ik naar nog iets anders opvallends waar ook meteen mijn aandacht naartoe werd getrokken.

Zon - Jupiter duet

De Zon en Jupiter (zie afbeelding hieronder) maken alleen maar een aspect naar elkaar en zijn niet verbonden met andere planeten. In de astrologie noemen we dat een duet en dat zegt mij dat dit stukje aanleg een grote stempel op iemands karakter zal drukken.

De Zon is onze drijfveer om te worden wie we zijn en geeft aanwijzingen over hoe we onszelf willen ontplooien en centraal willen stellen, maar als deze onderdeel van een duet is, hebben we niet zo’n zicht op wat we met deze inhoud doen. We kunnen daardoor de ene keer te weinig en de andere keer teveel aanwezig zijn. Het duurt gewoon een tijdje voordat we doorkrijgen wat we met deze Zon doen. We zijn op zoek naar wie we zijn en wat we van onszelf willen laten zien. Zo kunnen deze mensen bv krachtig en vol zelfvertrouwen overkomen, maar dat strookt niet altijd met hoe zij zich van binnen voelen, want daar kunnen zij zich toch onzeker voelen en denken dat zij niet gezien worden of niet goed overkomen.

Jupiter is de inhoud in ons karakter die over het hebben van een visie en het verruimen van ons gezichtsveld gaat en als het even kan wil hij graag zijn ideeën op anderen overbrengen. Jupiter wil altijd méér, gróter en beter. Deze Jupiter staat in een duet en wordt daardoor niet geremd of beïnvloed door andere planeten en dat kan zich bij sommigen uiten dat er niet altijd genoegen wordt genomen met middelmatigheid. Jupiter verbonden met de Zon kan veel vertrouwen en het idee geven dat alles wel zal lukken wat je ook besluit te doen. Maar er is een maar... je kunt toch twijfel in jezelf voelen, omdat je er met een duet nu ook weer niet zo’n grip op hebt, waardoor er een risico is dat je nog meer uit de kast haalt en iets nog grootser gaat aanpakken.

Jupiter verbonden met de Zon kan ook aangeven dat je ‘geluk’ hebt of dat het je meezit. Het is net alsof deze mensen altijd precies het goede moment uit weten te kiezen om iets te ondernemen.

 

Element Water

Als ik verder in zijn horoscoop kijk dan zie ik dat het element Water goed vertegenwoordigd is.

Zijn Zon staat bv in het Waterteken Kreeft en dat betekent dat hij in eerste instantie dat wat er om hem heen gebeurt met zijn gevoel zal benaderen en beoordelen. Het invoelen en aanvoelen van mensen, van sfeer of van de omgeving zal bij hem daarom waarschijnlijk goed ontwikkeld zijn geweest.

En met de Zon en Venus in Kreeft had hij het in zich om klaar te staan voor en zorgzaam te zijn naar de kring van mensen om hem heen.

Ook zijn Ascendant staat in een Waterteken, namelijk Vissen, waardoor zijn gevoeligheid om intuïtief signalen uit de omgeving op te pikken, nog eens wordt versterkt.

En dan nu wat uitgebreider over dat Grote Vierkant (zie afbeelding hierboven); er zijn 5 planeten bij betrokken: Uranus, de Maan, Venus & Neptunus (staan naast elkaar) en Saturnus. Al deze planeten moeten wat met elkaar en, omdat het een vierkant is, zal er spanning en wrijving in iemands binnenste aanwezig zijn. Zelf weet hij misschien niet zo goed wat er gaande is, maar hij merkt wel dat hij niet stil kan zitten en constant onrust vanbinnen voelt of er is iets in zijn omgeving dat zijn aandacht trekt waar hij op in wil springen.

Deze mensen worden steeds aangezet om iets te doen, ze kunnen gewoon niet anders, want het is hun aard. Voor die turbulentie zijn zij ook in de wieg gelegd en ze vinden het eigenlijk ook wel lekker, want anders vinden ze de boel maar saai.

Nu staan alle planeten van dit Grote Vierkant bij Dries van Kuijk in het Hoofdkruis (Weegschaal, Kreeft, Ram en Steenbok behoren tot het Hoofdkruis) en dat betekent dat de energie naar buiten wordt gericht; op de omgeving of bv op de maatschappij.

Deze mensen hebben een enorme energie en vechtkracht en hebben het vermogen om oplossingen te vinden bij problemen en daarmee kunnen zij grote vernieuwers zijn voor de maatschappij.

Uranus

Uranus (zie afbeelding hierboven) staat in deze horoscoop erg sterk en zal daardoor waarschijnlijk van grote invloed zijn. Uranus is de inhoud in ons die wil dat wij ons ontwikkelen zoals wij zijn en wil niet beperkt worden door regels of zich in een samenleving aanpassen aan ‘hoe het hoort’. Bij Dries maakt deze Uranus onderdeel uit van het Grote Vierkant, waardoor Uranus vaak wordt aangesproken. Uranus wil het soms nèt even anders doen dan wat gebruikelijk is en dat kan maken dat iemand met originele ideeën voor de dag kan komen.

Ik denk ook dat hij een hele andere kijk gehad zou kunnen hebben dan de meeste mensen om hem heen. Hij had het in zich om overal mogelijkheden en kansen te zien en kon dat ook vormgeven. Hij zag wat anderen nog niet zagen en zeker mede ook door het duet, kon dit bijdragen aan dat hij zijn tijd vooruit was.

Het duet van de Zon en Jupiter kan daarnaast de behoefte geven om een leider of toonaangevend te willen zijn in dat wat je doet. Voor iemand met deze stand kan het daarom erg moeilijk zijn om iemand boven je te dulden of naar andere leiders te moeten luisteren, iemand met deze stand wil zelf de autoriteit of leider zijn.

 

De baas van een kermis of circus

Dat Dries ambities had om een leider te worden, vertelt ook zijn familie, want volgens hen wilde hij als kind al de baas worden van een kermis of circus. Van jongs af aan was hij al gefascineerd door het circus. Ik denk dat onder andere zijn Venus & Neptunus in het 5e huis hier verantwoordelijk voor zijn. De show, de illusie, de pracht en praal, entertainment, daar kun je toe aangetrokken worden wanneer je deze stand in je horoscoop hebt. Ik denk ook dat het circus of kermis een bepaald gevoel in hem moet hebben wakker gemaakt, een gevoel dat hij later in zijn leven vaak wilde terughalen en dat er op de één of andere manier gevoelens worden opgeroepen, heeft een Kreeft gewoon nodig. Daarnaast heeft een Kreeft vaak een grote verbeeldingskracht en fantasie en Dries had door het Grote Vierkant en het duet de inspiratie en het vermogen om dat wat hij in zijn verbeelding zag, tot werkelijkheid te maken.

Ook denk ik dat hij het vermogen had om aan te voelen wat het publiek wilde zien en mede door zijn sterke Uranus moest daar dan wel een stukje verrassing bijzitten of het moest op een vernieuwende manier zijn, ik denk dat het voor hemzelf en voor het publiek boeiend moest blijven.

Volgens de bandleden van Elvis hing er altijd een kermis of circusachtige sfeer bij elk optreden dat Elvis deed. Dus de droom die Dries van Kuijk als kind had; baas worden van een kermis of circus heeft hij uiteindelijk grootser aangepakt dan hij ooit heeft kunnen dromen. Het leven bracht hem daar waar hij zijn talenten kon inzetten en ontwikkelen en hij heeft die kansen gegrepen en wel zo dat hij een geheel eigen draai heeft kunnen geven aan dat wat we nu de entertainmentindustrie noemen.

 

Commerciële kwaliteiten en een zakelijk instinct

Hij had nog een paar standen in zijn horoscoop die mede hebben kunnen bijdragen aan zijn succes. Eén daarvan is zijn Mercurius die in het teken Tweelingen staat, een teken waarin Mercurius zich helemaal thuis voelt. Deze stand kan iemand nieuwsgierig maken en iemand die goed op de hoogte is van de laatste nieuwtjes en weetjes. Ook zijn het vaak mensen die makkelijk contacten leggen en het kan een vlotte babbel geven. Deze Mercurius is daarnaast verbonden met Mars en Uranus, dat kan een talent geven om heel snel in te spelen op dat wat erom hem heen gebeurt, denk aan adrem zijn en iemand snel van repliek kunnen dienen of goed kunnen brainstormen. Het zijn daarom fijne standen voor iemand die iets te verkopen heeft en het kan commerciële kwaliteiten aangeven.

Naast commerciële kwaliteiten zie ik bij Dries in aanleg ook kwaliteiten die wijzen op een zakelijk instinct; zijn 2e huis die hier informatie over geeft, maakt namelijk ook onderdeel uit van het Grote Vierkant, waardoor hij ook op dit gebied vaardigheden kan ontwikkelen en veel kan bereiken.

Maar zoals eerder gezegd, doet hij alles nèt even anders dan wat gangbaar is, hij denkt buiten de gebaande denken en dat laat ook wel het voorbeeld zien van de buttons die hij liet maken. Er waren niet alleen buttons met “I like Elvis”, maar ook liet hij buttons met “I hate Elvis” drukken.

'Aloha from Hawaii'

Er is nog een ander voorbeeld dat ik hier wil geven dat laat zien dat hij overal wel een oplossing voor wist te bedenken:

Elvis Presley heeft bijna niet in het buitenland opgetreden, ook al kon hij daar miljoenen verdienen. In de onlangs uitgebrachte film komt naar voren dat de Colonel dat niet wilde, omdat er een aantal prominente mensen vermoord waren waaronder president Kennedy en Martin Luther King en dat de veiligheid van Elvis in het buitenland daarom niet gegarandeerd kon worden. Maar was dat de werkelijke reden? Er wordt namelijk gespeculeerd dat de Colonel niet wilde dat Elvis naar het buitenland zou gaan, omdat hijzelf illegaal in de VS verbleef en dus niet mee zou kunnen gaan. Hij had geen Amerikaans, maar ook geen Nederlands paspoort meer, die laatste had hij verspeeld toen hij in het Amerikaanse leger ging. Hierover liet hij overigens zelf niet veel los.

Elvis gaat dus niet in het buitenland optreden en de Colonel wil daar toch iets op verzinnen en niet zomaar iets, het is iets dat nog nooit eerder is gedaan; Elvis gaat optreden via een satellietverbinding waardoor de hele wereld mee kan kijken. Hij brengt Elvis als het ware op een andere manier naar het buitenland toe. Op 14 januari 1973 wordt ‘Aloha from Hawaii’ live uitgezonden en ongeveer 1,5 miljard! mensen hebben deze show gezien. Het is dus een briljante en grootse oplossing voor een probleem waar hij waarschijnlijk zelf de oorzaak van was.

Hunkering naar huis

Dries van Kuijk heeft veel voor elkaar gebokst. Zijn aanleg maakte hem rusteloos en dynamisch, hij had uitdaging nodig. Hij moet een enorme drang in zichzelf gevoeld hebben om altijd maar weer bezig te zijn. Hij had zijn eigen visie op hoe entertainment eruit zou moeten zien en dat sloeg aan en bleek heel vernieuwend. Weerstanden die hij tegenkwam, loste hij op en waarschijnlijk vond hij het wel fijn wanneer hij weer iets nieuws moest verzinnen, want dat zou hem het gevoel kunnen hebben gegeven dat hij nodig was en bleef het leven boeiend.

Maar met deze horoscoop zie ik dan wel een gevaar. Stond hij weleens stil bij zichzelf? Nam hij zichzelf weleens onder de loep? En wanneer het binnen in hemzelf rommelde, durfde hij daar dan naar te kijken? In zijn horoscoop staat namelijk geen enkele planeet in het Vaste Kruis, waardoor hij in aanleg niet de neiging heeft om naar binnen te keren en te kijken wat er in hemzelf aan de hand is. Er bestaat dan het risico dat gevoelens genegeerd of overschreeuwd worden door alsmaar bezig te blijven en hard te werken, waardoor er geen ruimte overblijft om op deze gevoelens te reflecteren. Uiterlijk kun je dan misschien veel tot stand brengen, maar of je als mèns groeit? Ik weet natuurlijk niet hoe dit bij Dries uitpakte, maar het zijn vragen die bij mij opkomen wanneer ik zo’n horoscoop aan het analyseren ben.

Of hij gelukkig was en wat hij echt voelde weten we dus niet. Maar als ik dan zijn Zon in Kreeft in het 4e huis zie staan (en ook andere aanwijzingen in deze richting zie) dan bekruipt mij wel het idee dat hij weleens een hele grote hunkering gehad kan hebben naar ‘huis’ en naar zijn roots en dat juist hìj stateloos was en niet meer tot een familie behoorde moet innerlijk veel met hem hebben gedaan...

 

Rouwkaart en begrafenisrede

Op 21 januari 1997 overleed hij aan een beroerte en op zijn rouwkaart stond: “He was a man who lived a technicolor life in our black & white world and shared that color with those he touched”.

Om je nog meer een beeld te geven van hoe de mensen in zijn naaste omgeving over hem dachten, wil ik ook graag Priscilla Presley citeren die op zijn begrafenis het volgende over hem zei:

“The Sun rises in the east and sets in the west and the Colonel is somewhere working on another great promotion. There are just some things in this world that you can always count on” (De Zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen en de Colonel werkt wel ergens aan een reclamecampagne. Er zijn van die dingen in deze wereld waar je altijd op kunt rekenen).

 

Documentaire

Wil je meer over Dries van Kuijk alias Colonel Parker weten, kijk dan naar de documentaire: "Dries, het Nederlandse Geheim achter Elvis”. In deze documentaire komt ook zijn familie en weduwe aan het woord.

Bronnen:

Youtube film.: Colonel Parker documentary "Dries, het Nederlandse Geheim achter Elvis". https://www.youtube.com/watch?v=rRPtFF_fyP4

Smithsonian Magazine: https://www.smithsonianmag.com/history/colonel-parker-managed-elvis-career-but-was-he-a-killer-on-the-lam-108042206/

Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Colonel_Tom_Parker

Film: 'Elvis'. Uitgebracht in 2022.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.