Eclipsen, schijnwerpers in de horoscoop

Gepubliceerd op 14 februari 2024 om 15:25

Eclipsen hebben de mensheid altijd gefascineerd. Het heeft ook iets magisch; je ziet de Zon langzaam maar zeker ‘verdwijnen’, alsof er een hap uit de Zon wordt genomen, een hap die almaar groter wordt en wanneer de Zon als het ware helemaal is ‘opgegeten’, is het donker... De sfeer is totaal veranderd en het is wachten tot het weer licht wordt...want; ’doet’ de Zon het nog? Er is blijheid en een soort van opluchting wanneer het eerste streepje Zonlicht na een aantal minuten weer tevoorschijn komt. In dit blog gaan we ons licht laten schijnen op eclipsen, want wat is een eclips nu precies en wat is een eclipspad? En wist je dat elke eclips tot een bepaalde familie behoort? Op 8 april is er weer een eclips van de Zon in aantocht. Deze zal een gedeelte van Mexico, de Verenigde Staten en Canada in het duister hullen. We gaan eerst bekijken hoe een eclips zich aan de hemel ontvouwt en ons daarna richten op onze geboortehoroscoop, want een eclips valt altijd in één van onze huizen en zet dit levensgebied als het ware tijdelijk in de ‘schijnwerpers’.

Wanneer is er een Zonsverduistering

Een Zonsverduistering of Zoneclips kan alleen plaatsvinden bij nieuwe Maan. Zon en Maan staan dan dus in dezelfde graad van de dierenriem. Ook moeten de Zon en de Maan zich op dezelfde afstand van de evenaar bevinden (= zelfde declinatie). Pas dan kan de Maan de Zon in zijn geheel of gedeeltelijk bedekken. De Maan staat op het moment van de eclips dus tussen de Aarde en de Zon in, kijk maar naar het plaatje hierboven.

Omdat aan deze voorwaarden moeten worden voldaan zijn er meestal maar twee Zonsverduisteringen per jaar te zien, soms zijn dat er vier en maximaal zouden dat er vijf kunnen zijn. 

Eclipspaden

Een eclips is ook niet overal te zien; alleen mensen die in het gebied zijn waarin de ‘schaduwkegel’ valt, zullen de eclips geheel of gedeeltelijk kunnen waarnemen.

Op het plaatje hierboven zie je een rode lijn in het midden en een een aantal zwarte lijnen boven en onder die lijn. Deze lijnen geven het 'schaduwpad' aan over de Aarde. Het is de draaiing van de Aarde die dit pad veroorzaakt. Dit eclipspad beweegt zich altijd van west naar oost. De rode lijn geeft aan waar de eclips totaal zal zijn en waar het dus helemaal donker wordt en de zwarte lijnen geven aan dat op deze plekken de eclips wel te zien zal zijn, maar dat het er niet helemaal donker zal worden. De Zon zal daar nog steeds gedeeltelijk te zien zijn. Hoe verder van de centrale rode lijn af, hoe kleiner de ‘hap’ uit de Zon en ben je ergens buiten de zwarte lijnen dan is de eclips helemaal niet meer zichtbaar.

De eclips van 8 april 2024 zal eerst boven Mexico te zien zijn en zal haar pad in oostelijke richting vervolgen boven de Verenigde Staten en Canada. Bevind je je ergens in dit gebied op de rode lijn, dus daar waar het helemaal donker wordt, dan zal de corona van de Zon te zien zijn. Ook komen de sterren tevoorschijn, de temperatuur zal dalen, de bloemen zullen zich sluiten en dieren zullen een slaapplekje opzoeken. Deze eclips zal gedurende 4 minuten en 28 seconden totaal zijn waarna het eerste sprankje licht weer tevoorschijn komt en de Zon weer langzaam, in omgekeerde volgorde, tot volle wasdom zal komen.

Het verloop van een eclips

Sarosserie

In de 8e eeuw voor Christus konden de Babyloniërs de verduisteringen al voorspellen. Rond de 4e eeuw voor Christus kwam men erachter dat elke afzonderlijke eclips onderdeel is van een serie. Je zou ook kunnen zeggen dat elke eclips onderdeel is van een familie.

Elke serie begint òf op de noordpool òf op de zuidpool. De eerste eclips is altijd gering. Na 18 jaar en 10 tot 11 dagen vindt de tweede eclips plaats en is een stukje opgeschoven richting de evenaar. Elke 18 jaar en 10-11 dagen later zal er een eclips uit deze familie zijn, steeds weer een stukje verder opgeschoven. Tegen het midden van de serie zijn de eclipsen totaal en bevinden ze zich in de buurt van de evenaar. Daarna vervolgt de serie zijn weg en wanneer de serie bijvoorbeeld op de noordpool is begonnen, dan zal deze uiteindelijk eindigen op de zuidpool. In totaal bestaat een serie uit 70 of meer eclipsen en duurt het zo’n 1300 jaar voordat de serie aan de tegenoverliggende pool eindigt. Er zijn meestal zo’n 40 verschillende series onderweg en deze series worden Sarosseries genoemd. Saros betekent herhaling.

Heeft de 1e eclips eenmaal plaatsgevonden dan kun je alle eclipsen uit deze familie dus gemakkelijk berekenen, want ze vinden met een constante regelmaat plaats.

Eclipsen aan de hemel negatiever dan in je horoscoop

Zonsverduisteringen aan de hemel werden en worden vaak negatief geduid, het geeft een gevoel van dat er iets duisters gaande is of dat er moeilijkheden aankomen of dat er iets gaat gebeuren. Vooral de landen waar de betreffende eclips te zien is, zouden meer kans hebben op politieke of economische problemen, onvoorziene omstandigheden of op natuurgeweld als aardbevingen, stormen of overstromingen. Dat zal over het algemeen niet op de dag van de eclips plaatsvinden, maar je kunt daar een tijdspanne voor uittrekken van een aantal maanden tot ongeveer een jaar na de eclips.

Maar eclipsen aan de hemel vallen ook ergens in je geboortehoroscoop en dáár worden eclipsen tegenwoordig niet meteen als negatief geduid. Het maakt daarbij overigens niet uit of de eclips voor jou wel of niet zichtbaar was. Astrologen zagen dat er de ene keer aangename gebeurtenissen of positieve veranderingen plaatsvonden en er de andere keer dan weer vervelende, crisisachtige of verdrietige gebeurtenissen te betreuren waren. Wisselende ervaringen dus omtrent dit verschijnsel en daarom gingen astrologen zich hierin verdiepen.

Bernadette Brady

De Australische astrologe Bernadette Brady is zich gaan richten op de Sarosseries. Zij besloot om van elke eerste eclips van een bepaalde Sarosserie een horoscoop te maken. Zij bestudeerde deze beginhoroscoop en keek naar wat er in de praktijk gebeurde. Iedere eclipsfamilie heeft een andere beginhoroscoop waardoor iedere eclipsfamilie zijn eigen betekenis, kenmerken en sfeer heeft. Sommige families hebben een 'gunstige' beginhoroscoop en daardoor zullen ook al die 70 of meer eclipsen uit die familie 'vriendelijker' en positiever uitwerken dan eclipsfamilies die onder moeilijker planeetstanden geboren worden. In haar boek ‘Voorspellende Astrologie’ geeft Bernadette Brady voor elke afzonderlijke serie een duiding.

Om nog iets meer te verduidelijken wat een Sarosserie nu eigenlijk is, zal ik de woorden van Bernadette gebruiken: “Iedere Sarosserie is een boom in het bos en elke afzonderlijke eclips is een blad van de bepaalde boom”.

Dit is een nieuwe manier van naar eclipsen kijken, het is nog in onderzoek en heeft zeker nog allerlei aanvullingen nodig, maar voor degenen die ermee werken, ziet het er vooralsnog veelbelovend uit.

 

Sarosserie 8 Noord

Laten we eens naar de eclips van 8 april 2024 gaan en bekijken tot welke familie deze eclips hoort en in navolging van Bernadette zullen we ook de allereerste horoscoop van deze serie trekken:

17 mei 1501 om 03:39:06

De eerste eclips uit deze serie begon op 17 mei 1501 om 03:39:06 uur op de noordpool en zal 23 juni 2745 eindigen op de zuidpool. Bernadette Brady noemt deze Sarosserie 8 Noord (de Nasa gebruikt een andere indeling). Bernadette heeft deze beginhoroscoop geanalyseerd en is na onderzoek tot de volgende duiding gekomen en ik citeer uit haar boek:

“Vindingrijkheid en geniale flitsen zijn kenmerken van deze Sarosserie. Je bent in staat tot intuïtieve sprongen, krijgt inzichten, goede ideeën, visies of levendige dromen. Die pas verworven inspiratie trekt je zodanig uit je sociale of je relatieleven, dat dat spanning geeft in je privé-leven. In deze periode moet je de handen vrij hebben, al is het maar enkele weken”.

De eerste eclips van deze familie had dus deze energie in zich en ook alle volgende eclipsen dragen deze sfeer of de energie van deze geboortehoroscoop.

Eclips plaatsen in je Horoscoop

Zoals ik eerder aangaf valt deze eclips ergens in je horoscoop. De eclips valt namelijk altijd in een huis dus in een bepaald levensgebied. Waar deze eclips valt, dat levensgebied schudt hij een tijdje op, dát huis krijgt een nadruk en staat als het ware wat meer in de schijnwerpers. In je psyche ben je meer met dat stukje, met dat thema in jezelf bezig. Het kan zijn dat je er in je gedachten mee bezig bent, maar het kan ook zijn dat het van buitenaf tot je komt door bv gebeurtenissen of mensen die je bepaalde ervaringen geven. Eclipsen laten je dus meer bewust worden van een bepaald stukje in jezelf, maar doen dat meestal wel op onvoorspelbare manieren.

De eclips van aankomende april valt op 19 graden Ram dus pak je horoscoop erbij, zoek het symbool van Ram op, tel naar 19 graden en dan weet je in welk huis de eclips valt.

Een eclips heeft een grotere impact wanneer deze verbinding maakt met bijvoorbeeld een planeet in je geboortehoroscoop of bijvoorbeeld met je Ascendant, de uitwerking zal dan groter zijn en meer met je doen.

 

Voorbeeld

Binnencirkel: Horoscoop van Koningin Maxima. Buitencirkel: Eclips van 8 april

Hier zie je in de binnencirkel de horoscoop van Maxima. In de cirkel daaromheen zie je het moment dat de eclips van 8 april totaal is geworden. Je ziet in de buitencirkel dat de Zon en de Maan beide op 19 graden Ram staan. De eclips valt dus in Maxima's 5e huis. Het 5e huis staat daarmee in deze periode op de voorgrond. Dit is het levensgebied dat over zelfexpressie gaat en over dingen doen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Het gaat ook over hoe je jezelf wil ontplooien en hoe je jezelf wil laten zien. Maxima zou op dit levensgebied dus invallen en ideeën kunnen krijgen wanneer we bovenstaande duiding van Bernadette Brady volgen.

Onder dit huis vallen onder andere je hobby’s. We weten dat Maxima van muziek maken houdt dus wie weet, merkt zij in deze tijd dat het muziek maken (of een andere hobby) heerlijk gaat en dat zij zich geïnspireerd voelt. Ze zou op dit gebied het ene idee na het andere idee kunnen krijgen en zich misschien moeilijk los kunnen maken van dat wat haar een goed gevoel geeft.

Dit is maar een voorbeeld en zoals ik eerder al aangaf, hoe eclipsen precies uitwerken is onvoorspelbaar. Je kunt een uitkomst van tevoren meestal niet verzinnen, maar we weten wel dat op de één of andere manier het 5e huis -en de betekenissen die daaronder vallen- bij Maxima tijdelijk in de schijnwerpers zal staan.

Volgende eclips

Over 18 jaar en 10-11 dagen zal de volgende eclips uit de familie van 8 Noord zich aandienen. Dan zijn we beland op 20 april 2042. Dat duurt dus nog wel eventjes. Maar lang hoeven we niet te wachten op een volgende Zonsverduistering, want op 2 oktober 2024 is er weer één en dat is een eclips uit de Sarosserie van 8 Zuid. Deze verduistering zal maar liefst 7 minuten en 25 seconden duren. Dit is een eclips uit een familie die als ‘moeilijk’ bestempeld wordt. Deze serie kan gepaard gaan met bijvoorbeeld verdrietige ervaringen. Maar een uitwerking daarvan is misschien voer voor een toekomstig blog, laten we ons eerst eens gaan richten op de aankomende eclips van 8 april!

Ach ja, ik vind Zonsverduisteringen altijd erg boeiend en graag zou ik eens een totale verduistering mee willen maken, maar als ik er één in Nederland wil zien dan zal ik moeten wachten tot 7 oktober 2135. Misschien toch maar eens een ‘eclipsreis’ boeken?!

 

Bronnen en aanraders:

* Fred Espenak is een expert op het gebied van eclipsen:

- http://mreclipse.com/Special/SEnext.html

- https://www.eclipsewise.com/intro.html

* Uitleg over eclipsen:

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonsverduistering

- https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonsverduistering_van_8_april_2024

- https://www.astronomie.nl/10-zons-en-maansverduisteringen-40

- https://www.mira.be/artikels/zonsverduisteringen-algemeen

* Youtube:

Filmpje over de aankomende eclips van 8 april 2024: https://www.youtube.com/watch?v=fojT0byNJB8

Filmpje over de schaduwkegel: https://www.youtube.com/watch?v=yKFPL9xBe_U 

* Eclipsen en mythen:

* Zonmythen: https://www.nationalgeographic.com/science/article/131101-solar-eclipse-myth-legend-space-science

* Maanmythen: https://www.nationalgeographic.com/science/article/140413-total-lunar-eclipse-myths-space-culture-science

* Boeken:

* Voorspellende astrologie in de praktijk, Bernadette Brady.

* Eclipsen Zons- en Maansverduisteringen in de horoscoop, Robert Jansky.

* Nasa Eclips foto’s:

- https://svs.gsfc.nasa.gov/12704/

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.