Het Oude Malta, de ster Sirius en de Zonnetempel

Gepubliceerd op 8 april 2023 om 13:06

Eind maart 2023 ben ik een week op Malta geweest om daar de tempels uit de tijd van het 'Oude Malta' te bewonderen. Het was een tijd waarin het vrouwelijke centraal stond en men naar de hemel keek om de gang van de ster Sirius te volgen en een tijd waarin de vier belangrijke fasen van de Zon werden gevierd, namelijk de zomer- en winterzonnewende en de beide equinoxen. Ik neem jullie graag mee op een stukje van mijn reis waarbij ik jullie een aantal tempels laat zien die gericht waren op de ster Sirius of op de viering van de seizoenen. Natuurlijk mag ook het Hypogeum niet ontbreken.

De Republiek Malta bestaat uit een aantal eilanden waarvan Malta en Gozo de grootste zijn. Malta ligt heel strategisch in de Middellandse Zee, waardoor er door de geschiedenis heen, veel gebeurd is. De Feniciërs, de Kruisridders, de kolonisatie van de Britten, allen hebben zij hun stempel gedrukt op dit kleine gebied. Maar dat wil ik laten voor wat het is, ik wil terug naar die oude laag, de laag waarin men de Grote Moeder eerde en vruchtbaarheid belangrijk was en men genoot van wat de Natuur te bieden had. Het Leven werd gevierd en JIJ was belangrijk alleen al om het feit dat je geboren was.

In mijn vorige blog 'Van Moeder-Tijd naar Vader-Tijd naar Nu' heb ik meer verteld over de tijd waarin het vrouwelijke centraal stond en men leefde in harmonie met de Natuur. Je kunt eventueel eerst dit blog lezen voor wat meer achtergrondinformatie:

https://www.astrologischerwijs.nl/blog/1110210_van-moeder-tijd-naar-vader-tijd-naar-nu

 

66 megalithische vindplaatsen

Er zijn 66 megalithische sites of vindplaatsen bekend op de eilanden van Malta. Er zijn op dit moment nog 34 sites waar de restanten nog zichtbaar zijn. Mega betekent 'groot' en lithisch kun je vertalen als 'steen'. De bouwwerken op Malta bestaan dus uit reuzenstenen en niemand weet hòe die reuzenstenen zo mooi op elkaar zijn gezet.

Wanneer je al die tempels afzonderlijk bekijkt dan valt op dat geen van de ingangen van die tempels eenzelfde richting hebben, ze lijken lukraak hun opening een bepaalde kant op te hebben. De Nederlandse Lenie Reedijk ging op onderzoek uit en vond een verklaring voor al die verschillende ingangen; de ster Sirius.

Sirius gezien door de Hubble telescoop

 

Precessie van de equinox

Om te snappen waarom die tempel-ingangen allemaal een andere oriëntatie hebben, wil ik je graag vertellen over de drie bewegingen die de Aarde maakt: zij draait in de eerste plaats om haar eigen as, waardoor we dag en nacht onderscheiden. Daarnaast draait ze om de Zon waardoor we de verschillende seizoenen ervaren en ten derde maakt zij ook een soort tolbeweging, waardoor de sterren aan de hemel lijken te verschuiven. In werkelijkheid staan de sterren stil en is het de beweging van de Aarde die ervoor zorgt dat we langzaamaan andere delen van de sterrenhemel gaan zien. Dit wordt de precessie van de equinox genoemd en déze beweging maakt dat bepaalde sterren eerst wel en daarna heel lang niet te zien zijn.

Volgens Lenie Reedijk werd Sirius op de eilanden van Malta weer zichtbaar rond 9200 voor Christus en vanuit deze hypothese zou Hagar Qim Noord de oudste van alle tempels zijn. Deze ingang komt namelijk overeen met de plaats waar Sirius destijds weer tevoorschijn kwam. Door de tolbeweging van de Aarde verschuiven de sterren met ongeveer 1 graad per 72 jaar en dat had tot gevolg dat Sirius op een gegeven moment niet meer in lijn met deze ingang stond; het moment brak aan om een nieuwe tempel te bouwen met de opening gericht op de plek waarheen Sirius verschoven was.

Uitgaande van deze hypothese constateert Lenie dat de tempel van Skorba ongeveer rond 8750 voor Christus gebouwd moet zijn en dat de tempel op het eiland Gozo; Ggantija Zuid, de jongste is en zo rond 4250 voor Christus gebouwd zou moeten zijn.

Dit is overigens niet wat je van de autoriteiten van Malta te horen krijgt, volgens deze kanalen zijn de oudste tempels rond 3600 voor Christus gebouwd. Maar op basis van welke gegevens hebben zij deze conclusie getrokken? Op stenen kun je namelijk niet de koolstof-14 methode toepassen, dat kun je alleen doen op organismen die ooit geleefd hebben. Je kunt dus op zich wel organisch materiaal vinden in een tempel, maar dat zegt niets over de oudheid en over de tijd van de bouw van de tempel zelf, want wie zegt dat dat materiaal er al vanaf het begin van de bouw er ligt?

Sterrenbeeld Canis Major (Grote Hond) met de ster Sirius

 

Waarom Sirius?

Maar waarom is de ster Sirius als uitgangspunt genomen? Sirius maakt in onze tijd deel uit van het sterrenbeeld Grote Hond. Zij is de helderste ster aan de hemel en bijna dubbel zo helder als de ster die na haar de helderste is. De Grieken noemden haar Sothis en volgens Plutarchus heette zij Sopdet wat zwangere vrouw betekent. Weer een andere naam voor Sirius is Aschere en de Oude Egyptenaren associeerden haar met Isis. Wanneer Sirius zo rond 22 juli in het Oude Egypte weer te zien was, overstroomde de Nijl en werd het land weer vruchtbaar. Zij bracht dus vruchtbaarheid, het Leven hernieuwde zich en er begon weer een nieuwe cyclus.

Verder zien we dat niet alleen de tempels op Malta uitgelijnd zijn op Sirius, maar ook de tempels op bijvoorbeeld Kreta zijn gericht op deze ster.

Volgens sommigen is Sirius de Zon achter onze Zon ofwel de spirituele- of krachtbron van onze Zon. Onze Zon zou dan weer de krachtbron zijn voor de Aarde waarop wij leven, want door de Zon ontkiemt het zaad en is er Leven op Aarde mogelijk. Je zou Sirius kunnen zien als de Grootmoeder, de Zon als de Moeder en de Aarde als het kind. Ik weet niet of dat zo is en of zij dat vroeger zo zagen, maar ik weet wel dat Sirius voor de Ouden zeer belangrijk was en dat zij hun redenen hadden om haar te eren.

 

Tempels in de vorm van een vrouwenlichaam

De tempels op Malta hebben ronde of ovale vormen en hebben allen eenzelfde soort structuur. Als voorbeeld heb ik linksboven de tempels van Ggantija genomen en vergelijk deze eens met de vrouwelijke beelden rechtsboven en linksonder die gevonden zijn op Malta. De tempels lijken de vorm te hebben van een vrouw. Tussen haar benen ga je de poort in en beland je als het ware in de baarmoeder van de Grote Moeder. De Grote Moeder als symbool voor zij die het leven geeft, beschermd en in stand houdt. Er zijn ook sporen in de tempels gevonden van rode oker. Rood is de kleur van bloed, van vruchtbaarheid en van het nieuwe leven.

Tevens zijn in een aantal tempels afbeeldingen gevonden van spiraalmotieven. Spiralen geven aan dat het in het Oude Malta draaide om cycli: denk bijvoorbeeld aan de cyclus van het Leven, waarbij je geboorte, groei, afname van energie en dood kan onderscheiden en waarna er weer een nieuw Leven geboren wordt. Het is nooit precies hetzelfde Leven, precies dezelfde mens, dier of boom, anders zou er een cirkel worden afgebeeld. Nee, er wordt een spiraal afgebeeld, want elk Leven is uniek en net even anders dan wat er ooit geweest is. Zo krijg je cyclus na cyclus; een spiraal tot in het oneindige.

Viering van de seizoenen

Volgens Lenie Reedijk zijn alle tempels gericht op Sirius, er is maar één uitzondering; de tempel bij Mnajdra. Deze tempel is gericht op de twee zonnewendes en de twee equinoxen die er elk jaar zijn.

Tijdens de winterzonnewende rond 21 december heeft de Zon op het noordelijk halfrond haar laagste punt bereikt en lijkt dan even stil te staan, waarna ze gaat 'wenden' ofwel gaat keren en ze aan haar klim naar boven gaat beginnen. De lichtkracht zal vervolgens elke dag een beetje toenemen en elke dag zal het ietsje warmer worden. Zo rond 21 juni heeft de Zon het hoogste punt bereikt, weer lijkt zij even stil te staan (zomerzonnewende) waarna zij aan haar tocht naar beneden zal beginnen. De lichtkracht wordt vervolgens dagelijks ietsje minder waardoor het kouder gaat worden en eerst de herfst en daarna de winter aan zal breken.

Tijdens de equinoxen is het nagenoeg even lang dag als nacht. De Zon staat dan loodrecht boven de evenaar. De lente-equinox is zo rond 20 maart en rond 22 september is er de equinox die de herfst inluidt.

Deze vier belangrijke momenten in het jaar komen in de tempel van Mnajdra als volgt tot uiting:

Op de afbeelding hierboven zie je dat tijdens de equinoxen van maart en september de opkomende Zon recht de tempel inschijnt (zie de dikke rode lijn) tot helemaal achterin, misschien stond daar een belangrijke beeld of was er een belangrijk symbool op de wand aangebracht of iets dergelijks. Het is net of Hemel en Aarde elkaar op dit heilige moment raken en zich met elkaar verenigen en zij één worden.

Tijdens de zomerzonnewende schijnt de Zon links van het midden op een bepaalde steen en tijdens de winterzonnewende rechts van het midden op een andere steen. Dit schouwspel duurt ongeveer een half uur en daarna vervaagt het Zonlicht.

Het is zeer waarschijnlijk dat in deze tempel het begin van elk van de vier seizoenen werd begroet, geëerd en gevierd.

Deze bijzondere 'Zonnetempel' van Mnajdra ligt dichtbij de tempel van Hagar Qim die wel met haar ingang op Sirius was gericht. Het is een kleine wandeling tussen beide complexen, Mnajdra ligt iets dichter bij de zee. In de tempel van Hagar Qim is overigens nog een steen gevonden met daarop een afbeelding van een soort Zonnewiel, zie de afbeelding hieronder.

Het looppad van Hagar Qim naar Mnajdra

Het Zonnewiel gevonden bij Hagar Qim

Hypogeum

Wat natuurlijk niet mag ontbreken op een reis naar Malta, is een bezoekje aan het Hypogeum. Deze tempel is in 1902 gevonden toen iemand op zoek was naar water en een waterput wilde boren waarna hij op dit ondergrondse bouwwerk stuitte. De tempel bestaat uit drie verdiepingen waarvan het onderste niveau ongeveer 10 meter onder de straat ligt. Wanneer je binnen in deze tempel bent, is het net alsof je veilig in een baarmoeder zit. Ook hier zijn de wanden en plafonds beschilderd met rode oker.

Volgens Annine van der Meer werd in deze tempel de tempelslaap beoefend. Drie dagen en nachten lagen priesteressen in een soort nis en gingen in slaap of in trance en werden wakker met een boodschap of met het antwoord op van vooraf bepaalde vragen.

In het Hypogeum, rode oker op de muur/plafond

In deze tempel is ook een slangenput gevonden. Slangen horen bij de oude Moederreligies. Zo is een slang een symbool van transformatie; wanneer hij groter wordt, gaat hij vervellen en schudt zijn oude huid af. Een slang staat daarom onder andere voor een fysieke- of spirituele wedergeboorte. Een slang houdt ook een winterslaap onder de grond waardoor hij symbolisch gezien verbonden wordt met de krachten van de onderwereld. Daarnaast heeft een slang met genezing of heling te maken, want het gif van een slang kan genezen, maar wanneer het gif verkeerd wordt gebruikt kan het helaas ook doden. Ook kan een slang zich ergens omheen winden, bijvoorbeeld om een stok of een boom en staat daarmee symbool voor de eeuwige cycli van de tijd en van de natuur.

In deze slangenput is het beroemde beeldje van 'The Sleeping Lady' gevonden. Bovenaan dit blog had ik al een foto van haar geplaatst. Hieronder zal ik haar nogmaals eren en kun je haar bewonderen aan de voorzijde en zie je ook hoe zij eruit ziet aan de rugzijde.

Is dit misschien een tempelpriesteres die 'in slaap' is?

In het Hypogeum is ook een ruimte die de orakel-kamer wordt genoemd. De akoestiek is hier erg bijzonder, het stemgeluid wordt bijvoorbeeld versterkt en lage tonen zouden lang na-vibreren in deze ruimte. Volgens sommige bronnen resoneert het geluid hier op 111 Hertz en dat zou een heilige frequentie zijn.

Jennifer Berezan heeft in het Hypogeum een CD opgenomen met als titel ReTurning. Onderaan deze pagina bij 'Bronnen en aanraders' heb ik een link geplaatst naar een youtubefilmpje, zo kun je een stukje van deze CD beluisteren.

 

Ggantija tempels

De Ggantija tempels bevinden zich op het eiland Gozo. Volgens Lenie Reedijk is Ggantija Zuid dus de jongste tempel die rond 4250 voor Christus gebouwd zou zijn. Deze tempel moet ongeveer 10 meter hoog zijn geweest en was afgedekt met een dak. Het was dus een gigantisch bouwwerk waarvan sommige grote stenen zo'n 20-30 ton wegen.

Bij de overblijfselen van beide tempels ben ik binnen geweest en ik vond dat er een fijne energie aanwezig was.

Het grondplan van de tempels van Ggantija

Ggantija in 2023

Open blik

Waarom is er na deze tempel geen nieuwe meer gebouwd? Werd deze samenleving misschien overlopen door andere volkeren? En hoe zag zo'n net afgebouwde tempel er nu eigenlijk precies uit en welke rituelen werden er uitgevoerd?

Het Oude Malta heeft nog veel onbeantwoorde vragen en ik zou zo graag een kijkje willen nemen in deze oude cultuur, want hoe namen deze mensen de wereld om hen heen waar en wat was hùn innerlijke beleving. We kunnen veel reconstrueren, maar aangezien we opgegroeid zijn in de huidige tijd, zitten we automatisch vast aan de denkkaders en visies van ònze tijd en is het soms moeilijk om buiten deze denkkaders te stappen. Daarom vind ik reizen zo leuk en verdiep ik me graag in oude culturen, want het zorgt ervoor dat je een stapje achteruit kunt doen en met een opener blik naar de Ouden kunt kijken. Wie weet kunnen zij ons nog veel leren en ik denk dan met name aan hun kijk op de Natuur en het Leven en aan hun cyclische bewustzijn...

 

Bronnen en aanraders:

* Lezing van Lenie Reedijk over haar boek 'Sirius; The Star of the Maltese Temples' https://www.youtube.com/watch?v=8HD7Kar5RVw

* Ancient Apocalypse deel 3 op Netflix, gemaakt door Graham Hancock, gaat over Malta, de titel is: 'Sirius Rising'. https://www.netflix.com/nl/title/81211003

* 'The sleeping Lady wordt wakker' een filmpje met Annine van der Meer.

https://www.youtube.com/watch?v=G3p-9tRk9QE

* Heilige frequentie van 111 Hertz: https://interestingengineering.com/science/temples-resonates-frequency-111-hz

* Jennifer Berezan en haar CD 'ReTurning'. Op youtube kun je een nummer van deze CD beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=Yu7cwgkEZ28

* Zoek je een spirituele reis naar Malta en Gozo? Dan is de reisorganisatie van https://www.magicaltours-vakantie.nl/ zeker een aanrader!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.