Drie keer Venus; Venus en Cyprus, Venus aan de Hemel en Venus in de Astrologie

Gepubliceerd op 23 augustus 2023 om 11:34

Cyprus is een eiland in de Middellandse Zee dat tot in de kern verbonden is met de Romeinse Venus en de Griekse Aphrodite. In juli heb ik op dit eiland twee weken vakantie mogen vieren. Heerlijk vond ik het om eerst thuis te duiken in de geschiedenis van deze Godin om daarna zelf naar dìe plekken te kunnen gaan op Cyprus die in de Oudheid met haar verbonden waren. Voor mij is dit een manier om een diepgaander beeld van Venus te krijgen en nog beter te kunnen doorgronden waar zij in de astrologie voor staat. Dit is wat ik in dit blog wil doen: je eerst meenemen naar de geboorteplaats en het heiligdom van Venus/Aphrodite op Cyprus, daarna vertel ik iets over Venus als Ochtend- en Avondster en we pakken er ook nog een stukje geometrie bij. Als laatste gaan we met al deze bevindingen in ons achterhoofd kijken naar de hedendaagse astrologische betekenissen van de planeet Venus.

De Geboorte van Venus, schilderij van Botticelli

Je hebt vast weleens bovenstaand schilderij van Sandro Botticelli uit ca 1485 gezien. Hier is Venus, de Godin van de liefde, schoonheid en vruchtbaarheid net geboren en drijft op een schelp aan land. Er zijn verschillende verhalen in omloop over deze geboorte. Volgens één van de mythen was Gaia het zat dat Ouranos steeds alle kinderen die zij samen kregen, in de onderwereld smeet. Hij vond de kinderen namelijk niet mooi en was ook bang dat hij misschien ooit door één van hen van de troon zou kunnen worden gestoten en daarom wilde hij van hen af. Gaia kon dit niet langer aanzien en Chronos schoot zijn moeder te hulp, hij hakte de genitaliën van Ouranos af. Deze vielen in het water en uit dat opspattende schuim werd Venus geboren.

Rots van Aphrodite/Venus en de Navelsteen

Rots van Aphrodite/Venus

Dit alles zou gebeurd zijn in de buurt van Cyprus. Aphrodite/Venus zou op een schelp naar het eiland gedreven zijn en daar aan land zijn gegaan. Die plek heet vandaag de dag Petra tou Romiou (= rots van de Romeinen) en kun je bezoeken. Hier bevindt zich de 'Rots van Aphrodite' en men zegt dat als je daar drie keer omheen zwemt, je gezegend wordt met schoonheid en de eeuwige jeugd.

Niet ver daar vandaan ligt het heiligdom van Aphrodite/Venus. Het wordt nu Palaepaphos (= Oud-Paphos) genoemd. Er zijn aanwijzingen dat hier al vanaf 4000 voor Christus een vruchtbaarheidsgodin vereerd werd. Tevens is bekend dat er in de 13e eeuw voor Christus op deze plek een heiligdom was. In dat heiligdom kon je een grote steen bewonderen en die steen werd vereerd als één van de verschijningsvormen van de Godin. Verspreid over de wereld zijn er meerdere van zulke stenen gevonden en zo’n steen wordt ook wel een navelsteen ofwel omphalos genoemd.

Navelsteen in Palaepaphos

Ik citeer Annine van de Meer uit het boek ‘Venus is geen Vamp’ over deze navelstenen: “Veel plaatsen op Moeder Aarde worden beschouwd als de plaats waar boven-, midden- en onderwereld samenkomen. Vandaar dat de sacrale plaatsen gemarkeerd worden met navelstenen. Hier wordt de oeroude vrouwelijke spiritualiteit zichtbaar waarin de steen en de berg vereerd worden als plaatsen waar de zichtbare en onzichtbare wereld samenkomen”.

Maar niet alleen in heel vroege tijden werd deze plek vereerd ook nog in de Romeinse tijd kwamen mensen van heinde en verre naar dit heiligdom om de Godin in de vorm van de kegelvormige steen hun eer te bewijzen.

De steen is er dus nog steeds, weliswaar niet meer als onderdeel van een heiligdom, maar nu als onderdeel van een museum. Het is fijn om haar van dichtbij te kunnen bewonderen en toen ik er was, was het niet druk en had ik haar een tijdje voor mij alleen.

Overblijfselen van het heiligdom van Aphrodite/Venus in Palaepaphos

Dit is wat ik jullie wilde laten zien en vertellen over mijn ervaringen op Cyprus. Er is natuurlijk nog veel meer te zien, zeker als je geïnteresseerd bent in de tijd waarin het vrouwelijke nog centraal stond. Er zijn een aantal overblijfselen en musea die teruggaan naar deze periode. Vooral het museum in de hoofdstad Nicosia vind ik echt een aanrader. Hier kun je beeldjes, kruiken, kannen en nog veel meer bewonderen met symboliek uit de tijd van de Grote Moeder. Sommige beeldjes zijn zelfs uit ongeveer 9000 voor Christus.

 

Venus als Ochtend- en Avondster

Ik wil me nu gaan richten op de planéét Venus en straks voegen we daar dan nog de astrologische betekenissen aan toe.

Venus is een planeet die zowel in de ochtend als in de avond kan verschijnen. Dat heeft te maken met dat zij, net als Mercurius, een ‘binnenplaneet’ is. Ze is een 'binnenplaneet', omdat ze tussen de Zon en de Aarde instaat. Kijk maar naar de afbeelding hierboven; je ziet de Zon, gevolgd door Mercurius en Venus en daarna komt de Aarde. Dat heeft tot gevolg dat als Venus in haar omloop dichtbij de Aarde staat, zij een week niet te zien is. Wanneer zij na die week tevoorschijn komt, wordt zij gedurende ongeveer 260 dagen een Ochtendster of Morgenster genoemd, omdat zij iedere ochtend voordat de Zon opkomt, aan de Hemel te zien is .

Wanneer zij verder loopt en achter de Zon terecht komt, is zij ongeveer 60 dagen niet te zien en wanneer je haar dan weer kunt spotten, staat zij opnieuw 260 dagen aan de hemel te schitteren, maar nu ná zonsondergang en is dan een Avondster.

Dat zij zowel als Ochtendster en als Avondster kan verschijnen, is interessant. De Oude Soemeriërs zagen deze tegenstelling ook. Voor hen was Venus die in de morgen zichtbaar was een strijder, een godin die over oorlog ging. Maar verscheen zij als Avondgodin dan was zij voor hen de Godin van de liefde, van verleiding en van de vruchtbaarheid.

Hierin proef je al dat Venus te maken heeft met het verenigen van tegenstellingen, maar daarover later meer.

Het Pentagram en de Roos

Een ander fenomeen dat ik altijd heel boeiend vind, is dat Venus in een tijdspanne van acht jaar, vijf keer dichtbij de Aarde staat en wanneer je die punten met elkaar verbindt, krijg je een vijf-puntige ster oftewel een pentagram. Kijk maar eens naar dit filmpje:

Maar dit is niet het enige patroon dat gevormd kan worden.

Die 'Dans tussen Venus en Aarde' levert nog andere geometrische vormen op, bijvoorbeeld de vijf-bladige roos:

Zouden de 'Ouden' van deze geometrie op de hoogte zijn geweest? Want de heerlijk geurende roos is een symbool dat onder Venus valt. Maar niet alleen de roos wordt met haar verbonden, ook de appel valt onder Venus. Als je een appelbloesem ziet, bestaat deze uit vijf blaadjes en wanneer deze bloesem uitgroeit tot een appel en je deze doorsnijdt dan zie je weer die vijf-puntige ster:

Appelbloesem met vijf blaadjes                            Vijf-puntige ster in de appel

De appel is zolang verguisd geweest, denk bv aan Eva die ‘verleidt’ werd door de slang en een stukje van de appel nam, waarna het één en al ‘zonde’ is wat de klok slaat en de vrouw zou daar allemaal verantwoordelijk voor zijn.

Maar hoe mooi is het om te weten dat de appel in vroeger tijden het symbool was voor liefde, verlangen, sensualiteit, schoonheid en vruchtbaarheid en dat de slang het symbool was voor transformatie en voor fysieke- of spirituele wedergeboorte. Slangen horen bij de oude Moederreligies zoals ik al in mijn blog over het “Oude Malta, de ster Sirius en de Zonnetempel” schreef, zie https://www.astrologischerwijs.nl/blog/1264916_het-oude-malta-de-ster-sirius-en-de-zonnetempel

Het is ‘vrouwelijke’ symboliek en daar kwam helaas in christelijke tijden een grote lading op te liggen. Alles wat te maken had met vrouwen of met vrouwelijke kwaliteiten en vruchtbaarheid of voortplanting werd onderdrukt, het mocht niet meer, het werd ‘zondig’ verklaard.

Maar deze kwaliteiten horen bij ons mens-zijn en kunnen niet eeuwig onderdrukt worden, want dan zijn we niet héél. We zijn ons in onze tijd terug aan het worstelen om deze Venus-kwaliteiten weer zonder enige vorm van schaamte tot ons te nemen.

Dat gaat ons zeker lukken, maar aangezien er generaties van onderdrukking aan vooraf zijn gegaan, kan er nog wel wat tijd overheen gaan voordat we (zowel vrouwen als mannen) zonder enige terughoudendheid èn op een evenwichtige manier onze vrouwelijke kwaliteiten ten volle durven laten zien.

Venus in de Astrologie

Nu wil ik graag met jullie kijken naar waar Venus in de psychologische astrologie voor staat. Wat zijn nu die kwaliteiten die astrologisch gezien onder Venus vallen?

Afbeelding van Venus gepost op mijn Instagram

Hierboven kun je een afbeelding zien, gepost op mijn Instagram, met daarop de belangrijkste kwaliteiten die onder het bereik van Venus vallen.

Venus heeft dus vooral te maken met affectie, het laten zien dat je om de ander geeft, maar ook dat je om jezelf geeft, van jezelf houdt, jezelf waardeert en dat je jezelf aantrekkelijk vindt. Venus heeft te maken met eigenwaarde en vooral ook met: genieten.

En hoe leuk is het om dat genieten met iemand anders te doen, want Venus wil graag samen iets doen. Samen genieten van bijvoorbeeld lekker eten, van muziek, van kunst, van een zonsondergang of wat je dan ook met de ander zou willen delen. Venus denkt aan de ander en houdt rekening met de ander.

Venus is dè relatieplaneet, relaties hebben we nodig om onszelf beter te leren kennen. Iedereen is anders en de één raakt de ene snaar in jou, terwijl een ander weer iets anders in je oproept. Dit geldt overigens niet alleen voor partnerschapsrelaties, maar denk ook aan relaties met bijvoorbeeld je vrienden of met je huisdier.

Het teken waarin onze Venus staat vertelt ons iets over wat wij nodig hebben in een relatie of wat wij van nature in huis hebben als het om relaties gaat en wat we daardoor aan de ander kunnen geven.

Venus in een Vuurteken heeft bijvoorbeeld behoefte aan actie en uitdaging in een relatie en wil niet teveel ingeperkt worden, want dan krijgt zij het benauwd, ze wil vrijgelaten worden. Daarnaast heeft zij het ook in zich om op haar beurt de ander die ruimte en vrijheid in de relatie te geven.

Venus in een Waterteken wil vooral meevoelen met de ander en kan goed aanvoelen wat de ander nodig heeft. Zij kan dus erg warm en hulpvaardig overkomen. Zij heeft een gevoel van verbondenheid nodig en zou het liefst helemaal willen opgaan in de ander als ze bijvoorbeeld verliefd is.

Venus in een Aardeteken vindt ‘dat wat de zintuigen streelt’ belangrijk dus zij kan bijvoorbeeld enorm genieten van samen lekker gaan eten of heerlijk in elkaars armen liggen of elkaar masseren of aanraken. Het liefst heeft zij haar geliefde om zich heen en ze vindt het vaak fijn om haar liefde voor de ander tastbaar te maken door deze te verwennen met mooie cadeautjes.

Venus in een Luchtteken is in eerste instantie in een relatie niet zo aanrakerig, maar wil graag met de ander goed kunnen praten en op die manier eerst connecten en als dat goed zit dan komt dat aanraken en de liefde vanzelf.

Mocht er in een relatie of in het sociale verkeer iets niet lekker verlopen, dan zorgt Venus er het liefst voor dat de boel niet escaleert. Ze wil de sfeer goed houden en is bereid om water bij de wijn te doen. Venus wil verbinding met de ander en kan komen met oplossingen of compromissen.

Zij is zoals eerder beschreven, zowel Ochtendster als Avondster, ze is beide kanten en heeft het daardoor in zich om de balans te zoeken en om tegenstellingen te kunnen verenigen. Zij kan dat doen door bijvoorbeeld op te treden als mediator.

Wat is jouw smaak en wat zijn jouw 'kleuren'?

Verder heeft Venus te maken met het ontwikkelen van onze eigen smaak. Wat vind jij mooi, leuk, lekker, waar geniet je van, wat is voor joù schoonheid, etc. Door echt onze eigen smaak te ontwikkelen, laten we onze eigenheid zien en dat kan ons voor de ander heel aantrekkelijk maken of bijvoorbeeld talenten geven op kunstzinnig gebied.

Cyprus, Koper en Venus

Hoe meer je je verdiept in de achtergronden van een planeet, hoe leuker het wordt, vind ik altijd. Ik hoop dat je dit blog net zo leuk vindt om te lezen als ik het vind om te onderzoeken en te schrijven.

Om nog even terug te keren naar het eiland Cyprus: Het woord Cyprus is afgeleid is van het Griekse woord voor koper (Kýpros). Er is namelijk op het eiland kopererts te vinden en dat zorgde ooit voor veel welvaart. Koper is nodig om brons te kunnen maken en laat nu net koper en brons materialen zijn die in de astrologie gekoppeld worden aan Venus...

 

Bronnen en aanraders:

* Rots van Aphrodite https://nl.wikipedia.org/wiki/Rots_van_Aphrodite

* Palaepaphos, heiligdom van Aphrodite/Venus https://en.wikipedia.org/wiki/Kouklia 

* Geschiedenis van Cyprus https://corvinus.nl/2020/10/04/cyprus-paphos-en-de-geschiedenis-van-cyprus/

* Annine van der Meer, boek; Venus is geen Vamp, blz. 341

* Venus; Morgenster en Avondster https://nl.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeet) 

* Pentagram van Venus: https://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/Education/edu1app5.html 

* Symboliek van de roos https://www.regiobloemist.nl/bloemengids/roos 

* Symboliek van de appel https://avareurgente.com/nl/appel-symboliek-en-betekenissen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.